...::: Kalkulator elektryka skrypt wspomagający dobór przekroju przewodów:::...

Obliczanie mocy czynnej, biernej, pozornej.

Obliczanie prądu na podstawie podanych parametrów

Moc w [KW]
Prąd w [A]
Napięcie w [V]
cos (φ)[-]
Przekrój [mm²]
długość w [m]
liczba żył [-]
Materiał [-]
Wyniki:
Użyte wzory
Moc w układzie 3-faz. $$ {P = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot cos(\phi) } $$
Prąd w układzie 3-faz. $$ {I = \frac{P}{ \sqrt{3} \cdot U \cdot cos(\phi) } } $$
Spadek napięcia w układzie 3-faz $$ { \Delta U = \frac{ \sqrt{3} \cdot I \cdot L \cdot cos(\phi) \cdot 100\% }{ \sigma \cdot s \cdot U } } $$
Spadek napięcia w układzie 1-faz $$ { \Delta U = \frac{ I \cdot L \cdot cos(\phi) \cdot 200\% }{ \sigma \cdot s \cdot U } } $$
Rezystancja w przewodów w danej temperaturze $$ { R_T = R_0 \cdot \left( \frac { T }{ 293 } \right)^{(1,16)} } $$
Rezystancja w przewodów w danej temperaturze $$ { R_T = R_0 \cdot \left( { 1 + \alpha \cdot \Delta T } \right) } $$
  • P - Moc.
  • I - Prąd.
  • U - Napięcie znamionowe.
  • σ - konduktywność elektryczna (miedz:58 , aluminium: 38,2 [S*m/mm2])
  • L - długość przewodu [m]
  • cos(φ) - współczynnik przesunięcia faz
  • ΔU - procentowy spadek napięcia
  • S - Przekrój przewodu mm²
  • ⍺ [K -1] Materiał
  • Wolfram - 4,5 x 10^ -3

Kalkulator jest rozwijany. Na bieżąco są usuwane bugi. Wyniki są przybliżone do danych z tabel.
Proszę o zgłaszanie ewentualnych błędów.
Jesteśmy otwarci na sugestie.
2018.03.17 Poprawiono błąd obliczania spadków napięcia
2019.03.17 Dołożono obliczenia dla napięć 6kV oraz 15kV
2020.12.20 Przebudowano kalkulator. Obliczenia są wykonywane po stronie serwera.

Kalkulator wschodów i zachodów słońca :
Dzisiaj jest : 2024.05.18 : 12:28
wschód słońca: 04:44
zachód słońca: 20:34

Obliczone inną metodą
wschód Słońca: 04:43
zachód Słońca: 20:35
długość dnia: 15:53

O kalkulatorze