...::: Kalkulator elektryka skrypt wspomagający dobór przekroju przewodów:::...

Obliczanie mocy czynnej, biernej, pozornej.

Obliczanie prądu na podstawie podanych parametrów

Moc w [KW]
Prąd w [A]
Napięcie w [V]
cos (φ)[-]
Przekrój [mm²]
długość w [m]
liczba żył [-]
Materiał [-]
Wyniki:
Użyte wzory
Moc w układzie 3-faz. $$ {P = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot cos(\phi) } $$
Prąd w układzie 3-faz. $$ {I = \frac{P}{ \sqrt{3} \cdot U \cdot cos(\phi) } } $$
Spadek napięcia w układzie 3-faz $$ { \Delta U = \frac{ \sqrt{3} \cdot I \cdot L \cdot cos(\phi) \cdot 100\% }{ \sigma \cdot s \cdot U } } $$
Spadek napięcia w układzie 1-faz $$ { \Delta U = \frac{ I \cdot L \cdot cos(\phi) \cdot 200\% }{ \sigma \cdot s \cdot U } } $$
Rezystancja w przewodów w danej temperaturze $$ { R_T = R_0 \cdot \left( \frac { T }{ 293 } \right)^{(1,16)} } $$
Rezystancja w przewodów w danej temperaturze $$ { R_T = R_0 \cdot \left( { 1 + \alpha \cdot \Delta T } \right) } $$
  • P - Moc.
  • I - Prąd.
  • U - Napięcie znamionowe.
  • σ - konduktywność elektryczna (miedz:58 , aluminium: 38,2 [S*m/mm2])
  • L - długość przewodu [m]
  • cos(φ) - współczynnik przesunięcia faz
  • ΔU - procentowy spadek napięcia
  • S - Przekrój przewodu mm²
  • ⍺ [K -1] Materiał
  • Wolfram - 4,5 x 10^ -3

Kalkulator jest rozwijany. Na bieżąco są usuwane bugi. Wyniki są przybliżone do danych z tabel.
Proszę o zgłaszanie ewentualnych błędów.
Jesteśmy otwarci na sugestie.
2018.03.17 Poprawiono błąd obliczania spadków napięcia
2019.03.17 Dołożono obliczenia dla napięć 6kV oraz 15kV
2020.12.20 Przebudowano kalkulator. Obliczenia są wykonywane po stronie serwera.

O kalkulatorze